Friday, August 21, 2009

My favourite Gods

Aquest es Vishnu, el preservador, el que mante l'equilibri, encarnat vuit vegades damunt la Terra per a salvar l'univers de la destruccio. Ell es Narashima el lleo, Rama l'arquer i Krishna el flautista i catalitzador de tot el Mahabharata. Om Namo Bagavate Vasudevaya.

Aquest es Shiva, en la forma de Nataraja. Shiva, el destructor, el renovador ballant la dansa cosmica que mante l'univers. Amb el tambor a la ma dreta que produeix la primera vibracio i amb el foc que ho crema tot a l'esquerra. Quan Shiva balla, tot tremola. Ara tambe m'acompanya en el meu bras. Om Namah Shivayah.

1 comment:

Montserrat said...

L'acompanyament del bras es lo que em penso?